25 Sep 2020

Copiloto Pilotos Cadete Vietnam

Trabajo Aviación

Descripción del empleo

Job Description

TIÊU CHUẨN ĐẦU VÀO

RECRUITMENT CRITERIA

A. Tiêu chuẩn chung

     General requirements

1. 18 – 40 tuổi

    18 – 40 years of age

2. Chiều cao tối thiểu: Nữ 160 cm, Nam165 cm

    Minimum height of 160 cm (female), 165cm (male)

3. Đã tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn

    Completed high school education or higher

4. Sơ yếu lí lịch

    Curriculum vitae

5. Hộ chiếu photo công chứng (còn hạn ít nhất 1 năm)

    Passport copy (with at least 1 year validity)

6. Lý lịch tư pháp (trong vòng 6 tháng)

    Criminal record (with at least 6 months validity)

B. Giấy tờ và bằng cấp yêu cầu

     Documents and Licensing requirements

1. Chứng chỉ bay bằng thiết bị

     IR Certificate

2. Chứng chỉ Phối hợp tổ bay

     MCC Certificate

3. Chứng chỉ huấn luyện máy bay phản lực

    JET FAM Certificate

4. Chứng chỉ Huấn luyện chuyển loại

     Type Rating A32F certificate

5. Chứng chỉ tiếng Anh ICAO bậc 4 trở lên

     English proficiency certificate of ICAO level 4 or higher

6. Chứng chỉ sức khoẻ thành viên tổ lái loại 1

    Class 1 Medical Certificate recognized by the CAAV

7. Bằng lý thuyết vận tải hàng không Frozen ATPL được công nhận bởi CAAV

    Frozen ATPL certificate recognized by the CAAV

8. Bằng Phi công thương mại CPL còn hạn

    Valid Commercial Pilot License

9. Có ít nhất 200 giờ bay (Bản gốc và bản copy Logbook)

    Minimum total flight training time of 200 hours (Original and Copy of Logbook) 

*Lưu ý: Các ứng viên phải qua đào tạo, huấn luyện tại các FTO hoặc ATO chiếu theo Danh sách được Cục Hàng không phê chuẩn và được BAV công nhận.

*Note: Candidates must be trained and graduated at FTOs/ATOs according to the list approved by CAAV and recognized by BAV.

Cómo inscribirte en la oferta de empleo

INSCRÍBETE AQUÍ 

Job Types: Copiloto.

Sin caducidad.

228 Visitas totales, 1 Hoy

Aplicar para esta oferta de empleo